Startujemy w Otwartych Mistrzostwach Polski Ju-Jitsu Sportowym…

Uwaga zawodnicy!

Do końca tygodnia tworzymy kadrę Smoków na Mistrzostwa jw.

Zakwalifikowanym osobom Klub pokrywa koszt transportu, startowego i noclegu.
Chętni – proszę zgłaszać się do trenerów prowadzących.

Treść oficjalnego komunikatu poniżej.

 

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W JU-JITSU SPORTOWYM 26.11-27.11.2022 r.
Fighting System/Fighting Bez I Fazy/Ne-waza/Ne-waza no gi/Duo-System/Duo-Show
U12, U14, U16, U18, U21, Senior, Masters
Organizator: Polski Zwi
ązek Ju-Jitsu Sportowego, ROAN Fight Club Katowice
Termin i miejsce: 26.11-27.11.2022 r.
Hala sportowa przy IV LO im. Stanis
ława Maczka
40-165 Katowice ul. Katowicka 54

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu na panującą sytuację związaną ze stanem pandemii Covid 19 oraz czynników zewnętrznych niezależnych od organizatora.
W przypadku odwołania w/w zawodów organizator nie zwraca opłaty startowej, lecz zostaje ona przeniesiona w identycznej formie na zawody które odbędą się w pierwszym możliwym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji terminu rozgrywania turnieju .
W przypadku dużej liczby zawodników zawody zostaną rozegrane w cyklu dwudniowym, w przypadku umiarkowanej liczby zgłoszonych zawody zostaną rozegrane w jeden dzień (czy będzie to sobota czy niedziela zostanie określone po zakończeniu I terminu rejestracji czyli w dniu 20.11.2022r).
Cel imprezy: Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju a tym samym popularyzacja Ju-Jitsu w Polsce.
Warunki uczestnictwa: Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJS (JJIF, JJEU).
Klub Sportowy wystawiający zawodnika w OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W JU-JITSU SPORTOWYM nie musi posiadać licencji Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego na rok 2022.
Zawodnik zgłoszony do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem nie musi posiadać licencji zawodniczej Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego na rok 2022.
Zawodnik musi być zgłoszony przez panel rejestracyjny dostępny pod adresem:

Termin zgłoszeń: Rejestracja aktywna od
07.11.2022 r. do dnia 19.11.2022 do godz. 23.59
I termin rejestracji
Opłata 80 zł dla kategorii U 12, U14, U16, U18, U21, Senior, Master, Duo/Show
Ostateczny II termin mija 22.11.2022 r. o godz.23.59 !!!
Opłata 120 zł dla kategorii U 12, U14, U16, U18, U21, Senior, Master, Duo/Show
Po II terminie nie ma możliwości rejestracji na turniej !!!
https://rejestracja-jj.pl/
Pary duo systemu zgłaszamy na email roan.katowice@interia.pl
Harmonogram zawodów:
Zostanie opublikowany po zakończeniu rejestracji
Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie: – dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji); – aktualnego badania lekarskiego wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. życia jak i dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. – ubezpieczenie NNW ważne na czas uczestnictwa w zawodach
Kategorie wiekowe i wagowe:
Fighting System/Ne-waza/Ne-waza no gi
Masters (1992 i starsi )
-56, -62, -69, -77, -85, -94, +94,
Kobiety:
-45, -48, -52, -57, -63, -70, +70
Fighting System/Ne-waza /Ne-waza no gi
Senior (2004 i starsi )
Młodzieżowiec, U21 (2002-2006)
Mężczyźni:
-56, -62, -69, -77, -85, -94, +94,
Kobiety:
-45, -48, -52, -57, -63, -70, +70
Fighting System/Ne-waza /Ne-waza no gi
Junior, U18 (2005-2006)
Chłopcy:
-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81
Dziewczęta:
-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
Fighting System/Fighting Bez I Fazy/Ne-waza /Ne-waza no gi
Junior młodszy, U16 (2007-2008)
Chłopcy:
-38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73
Dziewczęta:
-32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63
Fighting System/Fighting Bez I Fazy/Ne-waza /Ne-waza no gi
Młodzik, U14 (2009-2010)
Chłopcy:
-30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66
Dziewczęta:
-25,-28,-32,-36,-40,-44, -48, -52, -57, +57
Fighting System/Fighting Bez I Fazy/Ne-waza /Ne-waza no gi
Kadet,U12 (2011-2012)
Dziewczęta:
22, 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, +48
Chłopcy:
24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, +50
Duo-System / Duo Show
Masters: Mężczyźni, Kobiety, Mix
Seniorzy: Mężczyźni, Kobiety, Mix
Młodzieżowcy (U21): Mężczyźni, Kobiety, Mix
Juniorzy (U18): Mężczyźni, Kobiety, Mix
Juniorzy Młodsi (U16): Mężczyźni, Kobiety, Mix
Młodzik (U14): Mężczyźni, Kobiety, Mix
Kadet (U 12): Mężczyźni, Kobiety, Mix

Startowe oraz termin opłaty startowej:
Opłata startowa wynosi:
-Opłata 80 zł dla kategorii U 12, U14, U16, U18, U21, Senior, Master, Duo/Show
Ostateczny II termin mija 22.11.2022 r. o godz.23.59 !!!
-Opłata 120 zł dla kategorii U 12, U14, U16, U18, U21, Senior, Master, Duo/Show
Zawodnik może startować tylko w jednej kat. wagowej danej konkurencji
Za każdą następną konkurencję opłata wynosi 100%
Zawodnik zgłoszony który podczas ważenia nie uzyska limitu wagowego zostaje zdyskwalifikowany z kategorii zgłoszeniowej , może zostać przepisany do kategorii wyższej po opłaceniu 100% opłaty startowej tj. 80 zł od startu w konkurencji , dotyczy zawodników którzy zostali zgłoszeni zgodnie z terminem.
Opłaty startowej dokonujemy przelewem zgodnie z terminem rejestracji
Wpłata z konta Klubowego- Roan Fight Club Katowice Santander Bank 30109020240000000115520324
Indywidualne wpłaty/z kont prywatnych Roan Fight Club Katowice Credit 71194010764915124700000000
Potwierdzenie przelewu przesyłamy na email roan.katowice@interia.pl do dnia 21.11.2022. do godz.12.00 ( brak potwierdzenia opłaty startowej skutkuje wykreśleniem zawodnika z list startowych)
Postanowienia końcowe:
Ważenie zawodników odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem który zostanie opublikowany 20.11.2022 do godz.22.00
Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW. W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika.
W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny. Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej ) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju. Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.
Klub zobowiązany jest do zgłoszenia osoby, która odbiera akredytację do dnia 23.11.2022r. na email roan.katowice@interia.pl za całą drużynę (odbiór pojedynczych akredytacji zawodników NIEMOŻLIWY!).
Ponadto każda drużyna zgłasza trenera i asystenta trenera imiennie do dnia 23.11.2022r. na email roan.katowice@interia.pl

OMP 2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.

Menu